Pučiamieji muzikos instrumentai: trimitai, trombonai, eufonijos, fliugelhornai, kornetai, baritonai, valtornos, tūbos, saksofonai, fleitos, klarnetai, skudučiai (Pano fleitos), lūpinės armonikėlės, melodikos.

Trimitai (7)

Skudučiai (Pano fleitos) (3)

Saksofonai (7)

Melodikos (8)

Lūpinės armonikėlės (15)

Išilginės fleitos (6)

Klarnetai (6)