Pučiamieji muzikos instrumentai: trimitai, trombonai, eufonijos, fliugelhornai, kornetai, baritonai, valtornos, tūbos, saksofonai, fleitos, klarnetai, skudučiai (Pano fleitos), lūpinės armonikėlės, melodikos.

Skudučiai (Pano fleitos) (3)

Eufonijos (2)

Melodikos (8)

Lūpinės armonikėlės (28)

Trombonai (3)

Išilginės fleitos (6)

Trimitai (8)

Saksofonai (9)

Tūbos (1)

Fleitos (1)

Baritone Hornai (1)

Valtornos (1)

Alto, Tenor Hornai (2)

Klarnetai (1)

Suzafonai (1)

Medžioklės ragai (1)

Fliugehornas (1)

Kazoo (3)

Priedai (26)