Elektroniniai būgnai


Rūšiuoti pagal
Gamintojas:
Pasirinkite gamintoją

Elektroniniai būgnai

Elektroninių būgnų komplektas Chord D-MAT

Elektroninių būgnų komplektas Chord...

72,00 €
(248.60 Lt. )

Elektroninių būgnų komplektas Aroma TDX-15

Elektroninių būgnų komplektas Aroma...

220,00 €
(759.62 Lt. )

Elektroninių būgnų komplektas Aroma TDX-20

Elektroninių būgnų komplektas Aroma...

259,00 €
(894.28 Lt. )

Elektroninių būgnų komplektas Aroma TDX-15S

Elektroninių būgnų komplektas Aroma...

265,00 €
(914.99 Lt. )

Elektroninių būgnų komplektas Alesis DM Lite

Elektroninių būgnų komplektas Alesis DM...

267,00 €
(921.90 Lt. )

Elektroninių būgnų komplektas Aroma TDX-20S

Elektroninių būgnų komplektas Aroma...

335,00 €
(1,156.69 Lt. )

Elektroninių būgnų komplektas Yamaha DTX402K

Elektroninių būgnų komplektas Yamaha...

370,00 €
(1,277.54 Lt. )

Elektroninių būgnų komplektas Yamaha DTX432K

Elektroninių būgnų komplektas Yamaha...

465,00 €
(1,605.55 Lt. )

Elektroninių būgnų komplektas Aroma TDX-30

Elektroninių būgnų komplektas Aroma...

499,00 €
(1,722.95 Lt. )

Elektroninių būgnų komplektas Yamaha DTX452K

Elektroninių būgnų komplektas Yamaha...

505,00 €
(1,743.66 Lt. )